Náš tím

prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD.

prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD.

Vedúci oddelenia environmentálneho inžinierstva

Telefón: 055-602 2711

Email: ervin.lumnitzer@tuke.sk

Adresa: Park Komenského 5
            041 87 Košice
            Slovenská Republika

>>

Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav BADIDA, PhD.

Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav BADIDA, PhD.

Dekan Strojníckej fakulty

Telefón: 055-602-2716

Email: miroslav.badida@tuke.sk

Adresa: Park Komenského 5
            041 87 Košice
            Slovenská Republika

>>

doc. Ing. Ružena KRÁLIKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Ružena KRÁLIKOVÁ, PhD.

Zástupca vedúceho katedry pre vedecko-výskumnú činnosť

Telefón: 055-602 2825

Email: ruzena.kralikova@tuke.sk

Adresa: Park Komenského 5
            041 87 Košice
            Slovenská Republika

>>

Ing. Monika BIĽOVÁ, PhD.

Ing. Monika BIĽOVÁ, PhD.

Odborný asistent

Telefón: 055-602 2711

Email: monika.bilova@tuke.sk

Adresa: Park Komenského 5
            041 87 Košice
            Slovenská Republika

>>

Ing. Marek KRUPA

Ing. Marek KRUPA

Odborný asistent

Telefón: 055-602 2641

Email: marek.krupa@tuke.sk

Adresa: Park Komenského 5
            041 87 Košice
            Slovenská Republika

>>

Ing. Erika KAČÍROVÁ

Ing. Erika KAČÍROVÁ

PhD. študent (interná doktorandka)

Telefón: 055-602 2795

Email: erika.kacirova@tuke.sk

Adresa: Park Komenského 5
            041 87 Košice
            Slovenská Republika

>>

Ing. Marek MORAVEC

Ing. Marek MORAVEC

Odborný asistent

Telefón: 055-602 2482

Email: marek.moravec@tuke.sk

Adresa: Park Komenského 5
            041 87 Košice
            Slovenská Republika

>>

Ing. Pavol LIPTAI

Ing. Pavol LIPTAI

PhD. študent (interný doktorand)

Telefón: 055-602 2482

Email: pavol.liptai@tuke.sk

Adresa: Park Komenského 5
            041 87 Košice
            Slovenská Republika

>>

Ing. Miriama PIŇOSOVÁ

Ing. Miriama PIŇOSOVÁ

PhD. študent (interný doktorand)

Telefón: 055-602 2482

Email: miriama.pinosova@tuke.sk

Adresa: Park Komenského 5
            041 87 Košice
            Slovenská Republika

>>

Ing. Pavol ČEKAN

Ing. Pavol ČEKAN

PhD. študent (interný doktorand)

Telefón: 055-602 2642

Email: pavol.cekan@tuke.sk

Adresa: Park Komenského 5
            041 87 Košice
            Slovenská Republika

>>

Ing. Anh NGUYEN THE

PhD. študent (interný doktorand)

Telefón: 055-602 2641

Adresa: Park Komenského 5
            041 87 Košice
            Slovenská Republika

>>

Vyhľadávanie

KEaRP (c) 2009 Všetky práva vyhradené.