Najvýznamnejšie projekty

 

2005

 

1.    Matematický model predikcie hlukovej záťaže v exteriéri (hluková mapa) - Okolie OC Sallerovej výstavby, Toryská ulica, Košice 2. etapa výstavby obchodného centra, Košice, 2005
2.    HLUKOVÁ ŠTÚDIA po aplikácii protihlukových opatrení Matematický model predikcie hlukovej záťaže v exteriéri (hluková mapa) - Okolie OC Sallerovej výstavby, Toryská ulica, Košice 2. etapa výstavby obchodného centra, Košice, 2005
3.    Posudok hlukovej štúdie kompresorovej stanice ks 02 jablonov nad turňou, Košice, 2005
4.    Matematický model predikcie hlukovej záťaže v exteriéri (hluková mapa) - Slovenské elektrárne, a. s., Elektrárne Vojany, Košice, 2005

 

2006

1. Hluková štúdia pre zámer EIA - modernizácia železničnej trate Košice – Žilina, úsek trate Košice – Kysak (Sudop TRADE s.r.o., Krivá 33, Košice)

 

2007

1.    Matematický model predikcie IMisií hluku v exteriéri (hluková mapa), (Mondi Business Paper SCP a.s. Ružomberok)

2.    HLUKOVÁ ŠTÚDIA PRE PROJEKTOVÚ PRÍPRAVU STAVBY, ODERNIZÁCIA ŽELEZNIČNEJ TRATE  ŽILINA - KOŠICE  ÚSEK TRATE POPRAD TATRY (mimo) - KROMPACHY", PRODEX, s.r.o., Rusovská cesta 16, 851 61 Bratislava)

3.    HLUK A VIBRÁCIE  V REGULAČNEJ STANICI PLYNU, SPP – distribúcia, a.s.

4.    METODIKA URČOVANIA EMISIÍ ZEMNÉHO PLYNU V PODMIENKACH PREVÁDZKY A ÚDRŽBY DISTRIBUČNEJ SIETE PREVÁDZKOVANEJ SPOLOČNOSŤOU SPP – distribúcia, a.s.

 

2008

1.    HLUKOVÁ ŠTÚDIA V RÁMCI POSUDZOVANIA VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V ZMYSLE ZÁKONA č. 24/2006 Z.z., Elektráreň Strážske
2.    Monitoring hluku štátna cesta I/65  Žarnovica – Šášovské Podhradie, (Aquavita plus, s.r.o., Kľakovská 877/3, 966 81 Žarnovica)
3.    HLUKOVÁ ŠTÚDIA, FORD GETRAG TRANSMISSION, SLOVAKIA, s.r.o., Logistické a servisné centrum,Perínska cesta 282, 044 58 KECHNEC
4.    MERANIE A VIZUALIZÁCIA HLUKU PRIEMYSELNÝCH ZDROJOV KONTINUÁLNEJ ŽÍHACEJ LINKY č. 2, U.S. Steel Košice, s.r.o.
5.    MERANIE A VIZUALIZÁCIA HLUKU PRIEMYSELNÝCH ZDROJOV LAKOPLASTOVACEJ LINKY,US Steel, s.r.o., Košice
6.    Minioceliareň Mokrance, HLUKOVÁ ŠTÚDIA PRE ZÁMER V RÁMCI POSUDZOVANIA VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V ZMYSLE ZÁKONA č. 24/2006 Z.z.
7.    HLUKOVÁ ŠTÚDIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE, Obytný súbor „Vilapark Kankord“
8.    ROZPTYLOVÁ ŠTÚDIA, KRUŠGEO.SK, s.r.o., Hlavná 22, 044 12 Nižný Klátov
9.    HLUKOVÁ ŠTÚDIA, KRUŠGEO.SK, s.r.o., Hlavná 22, 044 12 Nižný Klátov
10. HLUKOVÁ ŠTÚDIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODOVANIE, („Obytný súbor na Slovenskej ulici v Košiciach“)
11. HLUKOVÁ ŠTÚDIA PRE PROJEKT Rozšírenie výroby, Jonckheere Slovakia s.r.o., Južná trieda 82, 040 01 Košice, areál VSS.
12. HLUKOVÁ ŠTÚDIA, OBAĽOVAČKA BITUMÉNOVÝCH ZMESÍ KENDICE
13. HLUKOVÁ ŠTÚDIA, SWEP SLOVAKIA, s.r.o. – rozšírenie výroby
14. Meranie hluku priemyselných zdrojov akustickou kamerou(Whirlpool slovakia, spol. s.r.o., Poprad),
15. Zámer podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.  – „Výroba hliníkových plechoviek na  alkoholické a nealkoholické nápoje – CROWN BEVCAN Slovakia s.r.o.
16. ZÁMER, AQUAPARK – KECHNEC, TATRY s.r.o., Trstené pri Hornáde
17. ZÁMER, Ford Getrag transmissions Slovakia – výstavba logistického servisného centra
18. ZÁMER,VÝROBNÝ AREÁL SWEP KECHNEC - II. ETAPA,VÝROBA VÝMENNÍKOV TEPLA

Vyhľadávanie

KEaRP (c) 2009 Všetky práva vyhradené.