doc. Ing. Ružena KRÁLIKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Ružena KRÁLIKOVÁ, PhD.

Zástupca vedúceho katedry pre vedecko-výskumnú činnosť

Telefón: 055-602 2825

Email: ruzena.kralikova@tuke.sk

Adresa: Park Komenského 5
            041 87 Košice
            Slovenská Republika

Vyhľadávanie

KEaRP (c) 2009 Všetky práva vyhradené.