prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD.

prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD.

Vedúci oddelenia environmentálneho inžinierstva

Telefón: 055-602 2711

Email: ervin.lumnitzer@tuke.sk

Adresa: Park Komenského 5
            041 87 Košice
            Slovenská Republika

Vyhľadávanie

KEaRP (c) 2009 Všetky práva vyhradené.