Ing. Erika KAČÍROVÁ

Ing. Erika KAČÍROVÁ

PhD. študent (interná doktorandka)

Telefón: 055-602 2795

Email: erika.kacirova@tuke.sk

Adresa: Park Komenského 5
            041 87 Košice
            Slovenská Republika

Vyhľadávanie

KEaRP (c) 2009 Všetky práva vyhradené.