Odborné spôsobilosti

Odborné skúšky na Úrade verejného zdravotníctva SR boli vykonané našimi pracovníkmi pre nasledovné špecializácie:

Meranie hluku v životnom a pracovnom prostredí:
prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD.
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav BADIDA, PhD.
Ing. Monika BIĽOVÁ, PhD.

Meranie vibrácie
v životnom a pracovnom prostredí:
prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD.
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav BADIDA, PhD.

Meranie osvetlenosti pracovného prostredia:
doc. Ing. Ružena KRÁLIKOVÁ, PhD.
Ing. Marek KRUPA

Meranie vlastnosí elektro-mgnetických polí:
Ing. Erika KAČÍROVÁ

Meranie tepeno-vlhkostnej mikroklímy:
doc. Ing. Ružena KRÁLIKOVÁ, PhD.


OSTATNÉ ČINNOSTI:

Statická vizualizácia imisií hluku - tvorba hlukových máp:
prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD.
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav BADIDA, PhD.
Ing. Monika BIĽOVÁ, PhD.
Ing. Pavol LIPTAI
Ing. Marek MORAVEC

Dynamická vizualizácia imisií hluku - meranie akustickou kamerou:
prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD.
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav BADIDA, PhD.
Ing. Marek MORAVEC

Meranie a hodnotenie psycho-akustických vlastností hluku:
prof. Ing. Ervin LUMNITZER, PhD.
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav BADIDA, PhD.
Ing. Monika BIĽOVÁ, PhD.
Ing. Marek MORAVEC


Technická univerzita v Košiciach je držiteľom certifikátu ISO 9100

Vyhľadávanie

KEaRP (c) 2009 Všetky práva vyhradené.